Advanced Sport Diver PSAI

 

Jest to jedyny kurs dający tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania.
 

Uprawnienia po ukończeniu kursu:


Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują międzynarodową licencję uprawniającą do nurkowań do 30m w różnych warunkach środowiskowych.
 

Wymagania dla kandydatów:


- posiadanie STOPNIA PODSTAWOWEGO - OPEN WATER SPORT DIVER lub równoważnego
- posiadanie zalogowanych min. 10 nurkowań
- posiadanie aktualnych badań lekarskich
 

Wymagania do ukończenia kursu:


- wykonanie łącznie minimum 25 nurkowań
- pozyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie 4 specjalizacji z czego obowiązkowo:

Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (NIGHT/LIMITED VISIBILITY)

Nawigacja podwodna z użyciem kompasu (UNDERWATER NAVIGATION)

- oraz 2 spośród 5 pozostałych:

Nurkowanie w suchych skafandrach (DRY SUIT)

Twin Set Diver

Narcosis Management poziom I lub I + II

Nurkowanie podlodowe (ICE DIVER)

Nurkowanie na wrakach - Wreck Diver Cold Water Environment
 

Cena kursu:

 

wg specjalizacji (min 4) + 140 PLN licencja + manuale według wybranych specjalizacji