Basic Nitrox (Nitrox Diver PSAI)

 

DLACZEGO WARTO UKOŃCZYĆ KURS BASIC NITROX ?


- ponieważ wykorzystując mieszaninę nitroxową do oddychania pod wodą zwiększamy swój czas pobytu pod wodą, oraz zwiększamy bezpieczeństwo fizjologiczne swoich nurkowań

 

Cel kursu:


Kurs ten przygotowuje kandydata do nurkowania z użyciem mieszaniny nitrox o zawartości do 40% O2.

Po ukończeniu tego kursu absolwent będzie umiał:
- wybrać najlepszą mieszankę nitrox dla planowanej głębokości nurkowania
- określić maksymalną głębokość operacyjną dla posiadanej mieszanki
- planować nurkowanie z użyciem nitroxu do 40% O2
- właściwie analizować mieszaninę nitroxową


Wymagania wstępne:


- wiek minimum 15 lat
- posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
- wypełnienie odpowiednich dokumentów

 

Czas trwania kursu:


- min. 4 h. wykładów, min. 2 nurkowania
 

Wymagane obszary techniczne:


1. Historia Nitroxu

2. Wady i zalety stosowania nitroxu
  a) wydłużenie czasu pobytu no-deco pod wodą
  b) zwiększenie bezpieczeństwa fizjologicznego
  c) toksyczność tlenowa

3. Fizjologia
  a) tlen O2
  b) azot N2

4. Równoważna głębokość powietrzna EAD

5. Rozważania sprzętowe
  a) sprzęt do nurkowań nitroxowych
  b) zagadnienia związane z czystościa tlenową

6.Metody sporządzania mieszanin nitroxowych
  a) mix ciągły
  b) metoda parcjalna
  c) DNAx
  d) metoda wagowa

7. Procedury
  a) właściwa analiza składu mieszanki
  b) logowanie i dziennik mieszanin nitroxowych

 

Uprawnienia po ukończeniu kursu:Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent otrzymuje międzynarodowy certyfikat uprawniający do nurkowań z użyciem mieszaniny nitroxowej o zawartości do 40% O2 w zakresie głębokości posiadanych uprawnień.

 

Cena kursu:

 

400 PLN + 140 PLN licencja + 125 PLN manual