Kurs nitroksowy PADI (PADI Enriched Air Diver)

 

 

Zarys Kursu:

 

Kursu Specjalizacyjny PADI „Nurek Nitroksowy” zaznajomi Cię z procedurami, zasadami bezpieczeństwa, niebezpieczeństwami, ryzykiem, korzyściami i teorią bezdekompresyjnego nurkowania na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu. 

Położony zostanie nacisk na nurkowanie na mieszankach EANx32 i EANx36 (również znanymi jako NOAA Nitrox I i II). Szkolenie nauczy Cię właściwych procedur zapewniających bezpieczeństwo oraz realistycznie przedstawi wady i zalety nurkowania na wzbogaconym powietrzu (nitrox). 

 

Celem kursu jest:

 

1. Umożliwienie  zaplanowania nurkowania i przeprowadzenie nurkowania bezdekompresyjnego z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza zawierającego 22 % do 40 % tlenu, pozostającego w granicach określonych tabelami nurkowymi i limitami stosowania tlenu.

2 .Umożliwienie Ci uzyskania i właściwego dbania o sprzęt wymagany przy nurkowaniu na wzbogaconym powietrzu.

3. Umożliwienia rozpoznawania i unikania zagrożeń przy wykorzystywaniu tlenu w nurkowaniu.

 

 

Cena kursu Nitrox PADI wraz z podręcznikiem:

 

500 zł/os – grupa 4 os., 800 zł indywidualnie

Nurkowania na kursie nie są obowiązkowe, ale zalecane

Dopłata do dwóch nurkowań:
(w cenie warsztaty pływalności, dla zainteresowanych osób)  + 150zł

W cenie: podręcznik, certyfikat