Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (Night Diving / Limited Visibility PSAI)

 

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ W TAKICH WARUNKACH ?


- ponieważ dla wielu płetwonurków nurkowania nocne są ulubionym rodzajem nurkowań ze względu na występowanie zupełnie odmiennych form życia niż podczas nurkowań dziennych.
- również nurkowania w złej widoczności są koniecznością ze względu na zmienne warunki hydrologiczne występujące w danym akwenie.


Cel kursu:


Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności.
Po ukończeniu kursu jego uczestnicy posiadają niezbędną wiedzę o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego, komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności oraz umiejętność posługiwania się latarką w celu przesyłania sygnałów nurkowych. Uczestnicy posiadają również wiedzę jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.


Wymagania dla kandydatów:


- posiadanie uprawnień nurkowych Podstawowych lub Młodzieżowych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich


Wymagania sprzętowe:


- podstawowy sprzęt nurkowy
- min. 2 latarki nurkowe
- strobo
- kompas


Czas trwania kursu:


- min. 1 dzień

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min.2godz.)

TEMATY:

- nurkowania nocne tak czy nie ?
- zagrożenia podczas nurkowań w złej widoczności
- odpowiedni dobór sprzętu
- komunikacja pomiędzy partnerami
  a) dobra widoczność
  b) widoczność ograniczona oraz warunki nocne
- nawigacja
- zabezpieczenie akwenu

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2 - 4 nurkowania, min. czas każdego z nurkowań wynosi 20 min.)

- odpowiednie zabezpieczenie akwenu
- umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami oświetlenia
- nawigacja
- znaki nurkowe


Uprawnienia po ukończeniu kursu:


- po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowań w nocy oraz w ograniczonej widoczności.

 

Cena kursu:

 

300 PLN + 60 PLN licencja + 60 PLN manual