Nurkowanie w suchym skafandrze (Dry Suit Diver PSAI)

 

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ W SKAFANDRACH SUCHYCH ?

- posiadamy lepszy komfort cieplny, zwłaszcza w naszych warunkach środowiskowych
- w sytuacji awaryjnej posiadamy alternatywne źródło wyporności


Cel kursu:


Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem suchego skafandra. W trakcie kursu ćwiczone jest prawidłowe uzyskiwanie pływalności zerowej i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni umieć dobrać odpowiedni dla siebie suchy skafander i umieć w sposób bezpieczny z niego korzystać.


Czas trwania kursu:


- min. 2 dni

WYMAGANIA:

- ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia jest wymagana zgoda obojga rodziców)
- posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min.4 godz.)

- budowa, konserwacja i przechowywanie skafandrów suchych
- dopasowanie skafandra suchego
- technika nurkowania w skafandrze suchym
- postępowanie w sytuacjach awaryjnych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 4 nurkowania o łącznym czasie min. 2 godz.)

- dopasowanie, zakładanie i zdejmowanie różnych typów skafandrów suchych
- obsługa zaworów skafandra
- technika wejścia do wody z brzegu i z jednostek pływających
- regulacja pływalności za pomocą skafandra suchego
- postępowanie w sytuacjach awaryjnych (zalanie skafandra, niekontrolowane wynurzenie)


Uprawnienia po zakończeniu kursu:


- możliwość nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego na głębokości zgodne z posiadanym stopniem nurkowym.

 

Cena kursu:

 

400 PLN + 140 PLN licencja + 85 PLN manual