Nurkowanie wrakowe-morskie (Wreck Diver Cold Water Enviorment PSAI)

 

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ NA WRAKACH ?


- ponieważ bardzo często są to jedyne atrakcyjne obiekty w miejscu, w którym chcemy zanurkować.


Cel kursu:


Celem kursu jest nauczenie uczestników specjalistycznych technik umożliwiających bezpieczne wykonywanie nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni posiadać umiejętność bezpiecznego poruszania się na wrakach oraz w ich wnętrzu.


Wymagania dla kandydatów:


- ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
- posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich


Wymagania sprzętowe:


- podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
- dodatkowy niezależny automat
- min. 2 urządzenia tnące (sekator, urządzenie tnące do cięcia sieci)
- kołowrotek
- bojka dekompresyjna
- kompas
- tabliczka do pisania


Czas trwania kursu:


- 3-4 dni

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min. 4 godziny)

- odpowiedni dobór sprzętu
- odnajdywanie i oznaczanie wraku
- nurkowanie i eksploracja (z częściową penetracją wnętrza)
a) umiejętność poręczowania
b) technika pływania w prądzie
c) sposoby wycinania się z sieci
d) zachowywanie się wewnątrz wraków
- likwidowanie stanowiska

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)

- nurkowanie zapoznawcze
- wycinanie się z sieci
- umiejętność posługiwania się bojką dekompresyjną
- poręczowanie

- kartografia
- nurkowania turystyczne na wrakach


Wymagane ćwiczenia do zakończenia kursu:


- specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach z możliwością częściowej penetracji wnętrza (z widocznością na zewnątrz) do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.

 

Cena kursu:

 

600 PLN + 140 PLN licencja + 85 PLN manual