R.A.P.I.D. PROGRAM Diver PSAI (Rescue, Accident Prevention & Intervention Diver PSAI)

 

KURS PIERWSZEJ POMOCY (CPR FIRST AID)

DLACZEGO WARTO UKOŃCZYĆ KURS PIERWSZEJ POMOCY ?

- ponieważ będąc świadkiem wypadku będziemy umieli udzielić pierwszej pomocy i być może uratować tym samym komuś życie.

 

Cel kursu:


Kurs ten uczy udzielania pierwszej pomocy (First Aid) oraz resuscytacji krążeniowo- oddechowej
Po ukończeniu tego kursu absolwent będzie umiał:
- rozpoznać i ocenić sytuację oraz stan ofiar
- przeprowadzić odpowiednie zabiegi reanimacyjne
- zabezpieczyć poszkodowanych oraz miejsce wypadku

UWAGA!: co każde 2 lata wymagany jest kurs odnawiający w/w kwalifikacje


Wymagania wstępne:

- wiek minimum 15 lat
- posiadanie uprawnień nurkowych Podstawowych lub Młodzieżowych
- wypełnienie odpowiednich dokumentów


Czas trwania kursu:

- czas trwania kursu jest uzależniony od poziomu umiejętności uczestników i trwa min. 4 godz.


Wymagane obszary tematyczne:


1.Reanimacja krążeniowo-oddechowa
a) definicja reanimacji krążeniowo-oddechowej
b) ocena sytuacji i stanu ofiary
c) jak właściwie wykonywać reanimację
- brak oddechu - sztuczne oddychanie
- brak krążenia - pośredni masaż serca oraz sztuczne oddychanie
d) czas trwania zabiegów reanimacyjnych
e) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
f) powiadomienie odpowiednich służb
g) transport
2. Pierwsza pomoc - First Aid
a) definicja pierwszej pomocy
b) zasady udzielania pierwszej pomocy
c) symulowane postępowanie w następujących wypadkach:
- złamania
- krwawienia
- oparzenia
- uderzenia
- ukąszenia
- porażenie
d) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
e) powiadomienie właściwych służb
f) transport

3. Uwarunkowania prawne

Wymagane ćwiczenia do zakończenia kursu:

- przeprowadzenie na manekinie reanimacji krążeniowo oddechowej
- przeprowadzenie symulowanych czynności pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
- rozpoznanie i opanowanie symulowanej sytuacji awaryjnej


Uprawnienia po ukończeniu kursu:


Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent otrzymuje międzynarodowy certyfikat uprawniający do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

RESCUE DIVER (RATOWNICTWO NURKOWE)


DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM ?


- ponieważ będąc świadkiem wypadku nurkowego będziemy potrafili udzielić pomocy być może ratując przy tym komuś życie.
- ponadto po ukończeniu tego kursu będziemy mogli przystąpić do kursu na stopień Liderów - Przewodników Nurkowych


Cel kursu:


- celem kursu jest zdobycie umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub wystąpienia wypadku nurkowego pod jak i nad wodą.


Wymagania wstępne dla kandydatów:


- wiek min.15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
- posiadanie uprawnień NURKA ZAAWANSOWANEGO - ADVANCED OPEN WATER SPORT DIVER
- posiadanie aktualnych badań lekarskich
- wykonanie min.40 zalogowanych nurkowań.

Czas trwania kursu:

- czas trwania kursu to min.10 godz. z czego przynajmniej połowa powinna się odbyć w wodach otwartych.


Zajęcia teoretyczno-praktyczne:


Po zakończeniu kursu kursanci powinni umieć: zidentyfikować problemy oraz udzielić pomocy płetwonurkowi symulującemu: kłopoty z oddychaniem, wyczerpanie, skurcz nogi, lekką panikę.
- odnaleźć i wydobyć na powierzchnię „nieprzytomnego" płetwonurka z głębokości ok. 5 m
- holować „ nieprzytomnego" płetwonurka, po powierzchni przez około 50 m. do brzegu lub do łodzi.

- po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.


Uprawnienia po zakończeniu kursu:


Pomyślne ukończenie kursu pozwala na sprawne i rzetelne przeprowadzenie akcji ratunkowej w wypadku nurkowym oraz uprawnia do:
- przystąpienia do kursu dla kandydatów na Liderów - Przewodników Nurkowych.

 

Cena kursów:

 

Rescue Diver + Pierwsza Pomoc - 1000 PLN + 140 PLN licencja + 125 PLN manual