Rescue Diver PADI

Nurek Ratownik (Rescue Diver) jest ważnym i podstawowym krokiem, dla każdego płetwonurka, który chce rozwinąć swoje umiejętności poza poziom nurkowania rekreacyjnego. Kurs PADI Nurka Ratownika jest pierwszym wymaganiem stawianym podczas kursów na stopnie zawodowe np. PADI Divemaster, Asystent Instruktora czy Instruktora PADI.

Wymagania wstępne:

Ukończone 12 lat**, być certyfikowanym nurkiem PADI Advanced Open Water Diver (AOWD) lub posiadać nurkowy stopień równorzędny (zalogowanych 20 nurkowań w tym nurkowania głębokie i nurkowanie nawigacyjne).

 

Przebieg kursu:

 

Kurs PADI Rescue Diver uczy postępowania w sytuacjach niebezpiecznych i procedur awaryjnych. Kurs ten składa się z 12 scenariuszy wypadków nurkowych od najprostszych do bardziej skomplikowanych obejmujących prowadzenie akcji poszukiwawczych w warunkach amatorskiego nurkowania. Kurs trwa 2dni i obejmuje ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne.

Program kursu składa się z pięciu modułów:

 

Moduł I.

- Zajęcia teoretyczne: wprowadzenie oraz opis kursu, samopomoc oraz stres nurkowy.

 

- Wody otwarte:

1. asystowanie płynąc oraz nie płynąc,

2. reakcja na spanikowanego nurka oraz problemy pod wodą (wyczerpanie i wynurzanie z alternatywnym źródłem powietrza)

 

Moduł II.

- Zajęcia teoretyczne: pierwsza pomoc nurkowa (sprzęt i procedury)

 

- Wody otwarte:

1. procedury w przypadku zaginionego nurka,

2. wynurzenie się z nieprzytomnym nurkiem.

 

Moduł III.

- Zajęcia teoretyczne: radzenie sobie z wypadkiem (gotowość i postępowanie podczas wypadku) .

 

- Wody otwarte:

1. sztuczne oddychanie w wodzie oraz zdejmowanie sprzętu podczas sztucznego oddychania

 

Moduł IV.

- Zajęcia teoretyczne: uwarunkowania sprzętowe (typowe problemy i ich rozwiązywanie).

 

- Wody otwarte:

1. sztuczne oddychanie w wodzie kontynuacja,

2. wynurzanie się oraz procedury pierwszej pomocy w wypadkach ciśnieniowych

 

Moduł V.

- Zajęcia teoretyczne: powtórka i egzamin

 

Wody otwarte: ćwiczenia wypadków nurkowych

- Zmęczony nurek na powierzchni wody (dopłynięcie, ocena, kontakt, uspokajanie, asystowanie i transport, zdejmowanie sprzętu). 

- Nurek w panice na powierzchni (dopłynięcie, ocena, kontakt-pod lub na powierzchni, uwalnianie się).

- Reakcja z brzegu lub łodzi (ratowany przytomny) (bez wchodzenia do wody, wejście do wody, techniki wyjścia).

- Problemy pod wodą (wyczerpany nurek, brak powietrza)

1. wyczerpany nurek

2. brak powietrza - możliwości wynurzenia awaryjnego

- Zaginięcie nurka - procedury-gdzie, kiedy, jak prowadzić poszukiwania.

- Wydobycie nieprzytomnego nurka - ćwiczenia z wynurzania , wyciąganie nieprzytomnego nurka.

- Nieprzytomny nurek na powierzchni - co najpierw, sztuczne oddychanie, ściąganie sprzętu.

- Wynoszenie nieprzytomnego nurka - oddychający -nie oddychający, techniki wynoszenia na brzeg i pomost.

- Wypadki związane z oddychaniem powietrzem pod ciśnieniem - pozycja, tlen, pomoc lekarska. Zobacz pozycje:

1. plan alarmowy - droga ewakuacyjna

2. pozycja boczna ustalona

3. ratowniczy zestaw tlenowy

4. resuscytacja

 

Wody otwarte akcje ratownicze.

- Wypadek - poszukiwanie, organizacja poszukiwania zaginionej osoby Wypadek nurkowy.

 

Procedury:

1. Nurek (członek ekipy) wynurza się i stwierdza, że stracił kontakt ze swoim partnerem

2. “Zaginiony nurek” ma zarówno głębokościomierz, jak i czasomierz, tak że niemożliwe jest dokładne ocenienie czasu i głębokości

3. Niewielkie lub raczej żadne wskazówki nie powinny być udzielane, gdyż to ćwiczenie ma sprawdzać gotowość i umiejętność przewidywania. Asystenci nie powinni udzielać żadnych informacji, chyba, że w kwestii bezpieczeństwa.

4. “Zagubionym nurkiem” powinien być raczej jakiś przedmiot niż osoba, jako, że bąbelki powietrza mogłyby zdradzić jego pozycję. Upewnij się, że studenci podczas ćwiczenia będą sobie zdawać z tego sprawę.

 

Kryteria oceny:

1. Czy zadania i polecenia były rozdysponowane wystarczająco szybko?

2. Czy rozdysponowano wszystkie wymagane zadania - role (poszukiwacze bąbli na powierzchni, nurkowie na powierzchni do rozpoczęcia poszukiwania i zaznaczenia punktu startowego poszukiwań, nurkowie ze sprzętem itp.) ?

3. Czy sposób / metoda poszukiwawcza była odpowiednia do terenu? Jeżeli nie, to dlaczego?

4. Czy poszukiwania były przeprowadzone w efektywny i wystarczający sposób. Jeżeli nie, to dlaczego?

5. Czy “ofiara” została odnaleziona? Jeżeli tak, to jak długo od zawiadomienia Divemastera? Jeżeli nie, to jak długo trwały poszukiwania, do momentu aż Divemaster “skontaktował się z przełożonymi”?

6. Jaka jest ogólna / końcowa ocena ćwiczenia?

 

Wydobycie, sztuczne oddychania, transport i zrzucenie sprzętu, wyjście, pierwsza pomoc

Procedury:

1. Nurek (członek ekipy) wynurza się, woła lub sygnalizuje wzywanie pomocy, a następnie znika pod wodą

2. “Ofiara” wraca na dno i przyjmuje nieruchomą pozycję, udając, że jest nieprzytomny (ciągle oddychając!) Studenci mają przyjąć, że “ofiara” nie oddycha.

3. Niewielkie lub raczej żadne wskazówki nie powinny być udzielane, gdyż to ćwiczenie ma sprawdzać gotowość i umiejętność przewidywania. Asystenci nie powinni udzielać żadnych informacji, chyba, że w kwestii bezpieczeństwa.

4. Studenci powinni zastosować odpowiednie techniki w celu:

5. wynurzenia ofiary na powierzchnię

6. zastosować sztuczne oddychanie

7. przetransportować i zdjąć sprzęt

8. wyjść z wody z ofiarą

9. udzielić pierwszej pomocy

10. kontrolować otoczenie i wezwać pomoc

 

Kryteria oceny:

1. Czy problem został odpowiednio rozpoznany i oceniony?

2. Czy zadania i role były szybko rozdysponowane?

3. Czy rozdysponowano wszystkie wymagane zadania – role?

4. Czy techniki wynurzenia się z ofiarą były efektywne? Jeżeli nie, to dlaczego?

5. Czy sztuczne oddychanie było rozpoczęte natychmiast i było odpowiednio utrzymywane? Jeżeli nie, to dlaczego?

6. Czy zdejmowanie sprzętu przebiegało prawidłowo? Jeżeli nie, to dlaczego?

7. Czy technika wychodzenia była prawidłowa oraz efektywna dla danych uwarunkowań? Jeżeli nie, to dlaczego?

8. Czy zastosowano poprawne techniki udzielania pierwszej pomocy? Jeżeli nie, jak powinna ona przebiegać?

9. Czy otoczenie wypadku (inni nurkowie, gapie) było kontrolowane w wystarczającym stopniu? Jeżeli nie, co można było jeszcze zrobić?

10. Czy skontaktowano się z odpowiednimi jednostkami? (pogotowiem itp.)

11. Jak długo trwało to ćwiczenie?

12. Jaka jest ogólna końcowa ocena przebiegu tego ćwiczenia?

 

Przed uzyskaniem certyfikatu kandydat musi ukończyć kurs resuscytacji i pierwszej pomocy EFR - Emergency First Response PADI lub równoważny kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Uprawnienia:

 

Kurs nie poszerza uprawnień nurkowy ale uczy jak  postępować w przypadku wypadków nurkowych. Jest wymagany do kursu Divemastera.

 

Cena kursu Rescue PADI (nurek ratownik):

 

950 zł grupa  4-8 osób, kurs indywidualny 1500 zł

Dodatkowo opłata za wstęp na nurkowiska – Koparki lub Zakrzówek

W cenie podręcznik, certyfikat