Sport Diver PSAI kurs podstawowy

 

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania, który daje jednocześnie możliwość poznania piękna podwodnego świata.

 

Wymagania dla kandydatów:


- wiek od 15 lat stopień podstawowy (do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
- aktualne badania lekarskie.

*Po ukończeniu kursu płetwonurka młodzieżowego absolwent uzyskuje takie same uprawnienia, co stopień podstawowy tylko, że może je wykonywać pod opieką: rodziców, opiekunów, liderów - przewodników lub instruktorów.


Czas trwania kursów:


- od 6 do 8  sesji teoretycznych i praktycznych. Ilość sesji uzależniona jest od poziomu zaawansowania grupy.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE min.15 godz. (czas trwania wykładu wynosi ok. 2,5 godz.)

Wykłady obejmują następujące tematy :
- historia nurkowania i struktura organizacji
- sprzęt nurkowy
- środowisko i fizyka nurkowania
- medycyna nurkowa
- teoria dekompresji
- technika nurkowania
- omówienie pytań egzaminacyjnych
- egzamin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE min. 15 godz.
 

Egzamin praktyczny:


- odbywa się na wodach otwartych, 4 nurkowania każde trwa minimum 15 min.


Uprawnienia po ukończeniu kursu:


- po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnik kursu otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia do nurkowań do 20 m w warunkach zbliżonych do tych, w jakich odbyły się nurkowania egzaminacyjne.


Cena kursu:

 

1200 PLN + 140 PLN licencja + 125 PLN manual