Nurkowanie w masce pełnotwarzowej (Full Face Mask)

I. Opis kursu

Kurs PSAI Nurkowanie w Masce Pełnotwarzowej jest zaprojektowany aby szkolić nurków w użyciu maski pełnotwarzowej oraz zapoznania ich z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizacją, procedurami, technikami, problemami oraz niebezpieczeństwami używania maski pełnotwarzowej na wodach otwartych.

II. Cele kursu i kwalifikacje

Cele:
Po zakończeniu kursu kursant zademonstruje na egzaminie pisemnym oraz w wodzie, kompletne zrozumienie danych umiejętności, wiedzy, planowania, organizacji, procedur, technik, problemów oraz zagrożeń używania Maski Pełnotwarzowej na wodach otwartych.
Kwalifikacje:
Zastosowanie wiedzy i umiejętności przedstawionych w niniejszym standardzie w celu zaplanowania i przeprowadzenia sportowego nurkowania niedekompresyjnego w środowisku i warunkach zbliżonych do tych szkoleniowych, będąc właściwie wyposażonym i towarzystwie innego certyfikowanego nurka.

III. Wymagania przed przystąpieniem do kursu

A. Wiek
Minimalnym wiekiem kursanta jest 18 lat; jednakże kursanci w wieku od ukończonych 15 lat mają prawo uczestniczyć w kursie za pisemną zgodą rodziców lub prawnego opiekuna.
B. Wcześniej zdobyte certyfikaty
Certyfikat kursu Open Water.

IV. Wymagania odnośnie sprzętu

1. Standardowy sprzęt PSAI Open Water SCUBA.
2. Maska pełnotwarzowa

V. Przegląd kursu

Kurs PSAI Nurkowanie w Masce Pełnotwarzowej wymaga użycia podręcznika PSAI Nurkowanie w Masce Pełnotwarzowej Ten podręcznik zawiera wszelkie potrzebne informacje do opanowania z dokładnością niezbędną do jego poziomu certyfikacji. Są to następujące informacje:

A.Cele

1. Bezpieczeństwo nurka
2. Komunikacja

B. Zalety

1. Zwiększone bezpieczeństwo nurka
a. Zanieczyszczona woda
b. Nurkowanie zimą
2. Komunikacja
3. Szkła korekcyjne

C. Wady
1. Zwiększona konsumpcja powietrza
2.Pływalność

D. Typy

1. Odpowiednia/nieodpowiednia
2. Scuba
a. Szybkie podłączenie/rozłączenie
3. Zaopatrywanie z powierzchni

E. Techniki/Procedury

1. Ubieranie
a. W wodzie oraz na powierzchni
b. Regulacja paska
c. Osłona uszczelniająca

2. Nurkowanie z Maską Pełnotwarzową
a. Wyrównanie
b. Pływalność
c. Usunięcie i wymiana pod wodą
d. Alternatywne źródło powietrza
- Zapasowa maska
e. Opcje powierzchniowe
- Zawór powierzchniowy

F. Podwodna komunikacja

- Typy komunikacji. Sprzęt.
a. PTT
b. VOX
c. Drut/łańcuch
d. Awaria baterii

G. Użycie oraz konserwacja

- Autoryzowany serwis / konserwacja

Cena kursu:

400 PLN + 140 PLN licencja + 70 PLN manual