P-1

 

Po ukończeniu kursu P1 uczestnik posiada praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu podstaw nurkowania oraz  na temat prawidłowego użytkowania sprzętu nurkowego; ma prawo nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie osoby pełnoletniej o takich samych (lub wyższych) kwalifikacjach KDP/CMAS lub innej organizacji lub samodzielnie nurkować do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem pełnoletniego płetwonurka. Każdy otrzymuje książeczkę płetwonurka oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS P1*.

Warunkiem uczestnictwa w kursie P1 jest ukończone 14 lat oraz umiejętność poprawnego pływania.

Kurs P1 obejmuje 16 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów oraz zajęcia praktyczne na basenie i wodach otwartych-24 godziny.

 

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące zagadnienia:

 

- podstawy fizyki nurkowania

- podstawy fizjologii nurkowania

- urazy i choroby nurkowe

- sprzęt i wyposażenie płetwonurka

- technika i bezpieczeństwo nurkowania

- ratownictwo nurkowe

- środowisko wodne

- Zajęcia teoretyczne kończą się testem sprawdzającym wiedzę z w/w dziedzin.


Zajęcia praktyczne obejmują:

 

- Ćwiczenia w sprzęcie podstawowym tzw.ABC (maska, fajka, płetwy)

- Ćwiczenia na głębokości do 5 m w akwalungu

- Ćwiczenia na głębokości do 10, 15 i 20 m w sprzęcie powietrznym

 

Podczas zajęć praktycznych kursant uczy się m.in. pływać po powierzchni w sprzęcie ABC, wchodzić do wody w ABC, poprawnie montować sprzęt nurkowy, nurkować z zatrzymanym oddechem do głębokości 5 m, zrzucać pas balastowy w wodzie i na brzegu, opróżniać maskę z wody, sposoby zanurzania się, kontrolować pływalność pod wodą w sprzęcie nurkowym, oddychanie z automatu oddechowego i oktopusa, kontrolowane wynurzanie się, czynności ratownicze na - holowanie, wydobywanie na brzeg itp.