P-2

 

Po ukończeniu kursu uczestnik zdobywa odpowiednią wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz uzyskuje prawo do nurkowania na średnich głębokościach (do 30 m) z płetwonurkiem o tych samych kwalifikacjach P2 lub wyższych (lub równorzędnych uprawnieniach organizacji innych niż KDP/CMAS) oraz nurkować na dużych głębokościach (do 40 m) z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS lub innej organizacji. Płetwonurek otrzymuje także wpis do książeczki płetwonurka i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS ** (P2).

 

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest ukończone 16 lat, posiadanie stopnia P1 lub stopnia równorzędnego innej organizacji, potwierdzone 20 nurkowań stażowych ( w tym przynajmniej 10 nurkowań na głębokości 10-20 m) od momentu uzyskania stopnia P1.

 

Szkolenie obejmuje 15 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów oraz 35 godzin zajęć praktycznych (15 nurkowań na wodach otwartych w tym 6 nurkowań na 20 m, 2 nurkowania na 30m, 2 nurkowania na 40 m)

 

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące zagadnienia:

 

- powtórzenie wiadomości z kursu P1

- fizyka nurkowania

- choroby i urazy w nurkowaniu

- ratownictwo nurkowe

- technika i bezpieczeństwo nurkowania

- sprzęt nurkowy

- hydrologia

- historia nurkowania


Zajęcia kończą się testem sprawdzającym.

 

Zajęcia praktyczne obejmują m.in.:

 

- nawigację podwodną

- nurkowanie nocne -znaki i sygnały świetlne

- posługiwanie się bojką i kołowrotkiem

- poszukiwanie i wydobywanie małych przedmiotów

- wynurzanie się z 20 m na głębokość 5 m oddychając z partnerem z jednego automatu oddechowego

- wydobywanie nieprzytomnego płetwonurka z 20 m na głębokość 5 m ( z użyciem i bez użycia KRW)

- wynurzanie z wyjętym ustnikiem z 20 m na głębokość 5 m

- wynurzanie bez płetw z 20 m na głębokość 5 m

- dwa nurkowania na 30 m i na 40 m

- test  wytrzymałości fizycznej ( płynięcie dystansu 1000m w pełnym sprzęcie nurkowym po powierzchni w czasie nie dłuższym niż 50 min, zanurzenie w sprzęcie ABC na głębokość 7 m z zatrzymanym oddechem)

 

Cennik szkoleń w systemie CMAS:

 

Kurs

Cena w PLN

Materiały
szkoleniowe

Logbook

Sprzęt
oprócz ABC

Wstęp
na ośrodki
szkoleniowe

Certyfikat

indyw.

4os.+

P-0

250

150

+

-

-

+

Dyplom

PM

1000

750

+

+

+

+

+

P1

2000

1300

+

+

+

+

+

P2

2100

1500

+

-

-

+

+

P3

2600

2000

+

-

-

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursy Specjalistyczne CMAS:

 

Kurs

Cena w PLN

Materiały
szkoleniowe

Sprzęt
Specjalistyczny

Butla
Balast

Wstęp
na ośrodki
szkoleniowe

Certyfikat

indyw.

4os.+

SS-1 (Suche Skafandry)

650

450

+

-

+

+

+

PN-1 (Nitroks)

750

550

+

+

+

+

+

PL-1 (Podlodowe)

750

550

+

+

+

+

+