Twin Set Diver

 

Opis kursu:


The Professional Scuba Association Internationals (PSAI) Kurs Nurka Twin Set jest zaprojektowany dla tych nurków, którzy chcą nurkować z użyciem podwójnej butli (twin set) i innego sprzętu odpowiedniego do tego typu nurkowań.

 

Cele kursu:


Kurs dostarcza niezbędnych informacji, aby:

- Przygotować twin set do planowanego nurkowania
- Wykonać sprawdzenie konfiguracji przed planowanym nurkowaniem
- Wykonać zaplanowane nurkowanie z zanurzeniem, fazą denną i wynurzeniem
- Wykonać zamknięcie gazu i procedury izolacji
- Zademonstrować techniki: operowania płetwami i pływalności związanych z nurkowaniem twin set

 

Wymagania dla kandydatów:


- ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
- posiadanie zaawansowanych uprawnień nurkowych na wodach otwartych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich
- co najmniej 15 zarejestrowanych nurkowań na wodach otwartych

 

Wymagania sprzętowe:


- Twin set (dwie butle równych rozmiarów złączone razem)

- Skrzydło z odpowiednią wypornością, aby bezpiecznie zabrać nurka i cały sprzęt na powierzchnie

- Dwa automaty oddechowe

 

Czas trwania kursu:

 

- 3 – 4 dni

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min. 4 godziny)
 

- wykłady:

 1. Wstęp do nurkowania z twin setem
 2. Dlaczego nurkować z twin setem?
 3. Komponenty twin seta
 4. Zalety i wady twin seta
 5. Typy twin setów
 6. Urządzenia wypornościowe
 7. Systemy balastowe
 8. Regulatory
 9. Akcesoria do twin setów
 10. Nurkowanie z twin setem
 11. Utrzymanie twin seta

- praktyczna demonstracja konfiguracji twin seta

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)

- sesja w basenie
- nurkowanie w wodach otwartych nie głębiej niż na 30 metrów
- nie wykonuje się nurkowań wymagających dekompresji

 

Uprawnienia po zakończeniu kursu:

 

Nurek, który pomyślnie ukończy program PSAI Twin Set Diver będzie uprawniony do planowania i wykonywania nurkowania z użyciem twin seta do 30 metrów.

 

Cena kursu:

 

400 PLN + 140 PLN licencja + 60 PLN manual